Projektikuvaus

Media2- hanke selvittää, miten yleisöjen mediayrityksiin ja niiden brändeihin liittämät emotionaalisesti latautuneet mielikuvat vaikuttavat yrityksen tuottaman mediasisällön kulutuspäätöksiin. Toisaalta hanke selvittää, selittävätkö mediayhtiöiden maineeseen liittyvät emotionaaliset eroavuudet eri mediayritysten kilpailukykyä kamppailussa tuottavista asiakkaista.

Lisäksi hanke arvioi, minkälaisia mahdollisuuksia neurofysiologiset tutkimusmenetelmät ja niiden sovellukset (esim. neuroekonomiikka) antavat mediatalojen sisältötuotannon menestyksen arviointiin. Hankkeessa sovelletaan ja yhdistetään viestintätutkimuksen ja psykofysiologisen (neurofysiologisen) tutkimuksen menetelmiä, joista jälkimmäiset antavat tietoa muun muassa mediasisältöjen kulutukseen liittyvistä emotionaalista prosesseista sekä motivaatiotekijöistä. Empiirisenä tavoitteena on eritellä mediatalon mainetta välittävien elementtien merkitystä mediasisältöjen kulutusprosessissa, sekä rakentaa median kuluttajille tunneprofiilit näihin elementteihin ja tutkimushaastatteluihin pohjautuen.

Pohjaamme tutkimusasetelmamme hypoteesille, jonka mukaan emotionaalisilla kokemuksilla ja niiden tuottamilla reaktioilla on merkittävä vaikutus yleisöjen halukkuuteen käyttää kyseisen mediatalon ilmaisia ja maksullisia palveluita.

Media2-hanke toteutetaan yhteistyönä Helsingin yliopiston (CRC), Aalto-yliopiston (CKIR) ja Turun yliopiston (IASM) kanssa. Hankkeen johtaa professori Pekka Aula (CRC). Hanke on tarkoitus käynnistää 1.1.2011 ja kestää 24 kuukautta päättyen 31.12.2012.

Projektin kesto: 1.1.2010-31.12.2012

Yhteistyötaho: Helsingin Sanomien Säätiö

Tutkimusjohtaja:
professori Pekka Aula
pekka.aula at helsinki.fi
+358-9-191 24918

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: